บริษัท เชี่ยงเซ่งฮวด สตีลกรุ๊ป จำกัด Facebook CSHsteelgroup

ภาษาไทย  |  English
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล


บริษัท เชี่ยงเซ่งฮวด สตีลกรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่: 33/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร: (66) 34-441-855, 092-0813650-1
โทรสาร: (66) 34-441-859

E-Mail: cshsteelgroup@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/cshsteelgroup

* Information is required.
(Please fill in the actual data).


บริษัท เชี่ยงเซ่งฮวด สตีลกรุ๊ป จำกัด 33/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: (66) 34-441-855, 092-0813650-1 E-mail: cshsteelgroup@gmail.com
CSHsteelGroup.com © 2013 All Rights Reserved. | Web Design: Ns Design Web